Dagindeling


We starten de dag met een onthaal in de kring:
– Zingen en dansen op het ‘Goedemorgenlied’ (Begin de dag met een dansje + Welkom welkom)
– Vissen verzorgen.
-We kijken wie er aanwezig is.
– De peuters krijgen de kans om over hun ervaringen of over iets dat zij/hij meegebracht heeft te vertellen.

Na het onthaal beginnen we met een gemeenschappelijk moment zoals een werkje uitleggen, een lied of versje herhalen, een wiskundige activiteit…

De peuters mogen nu spelen in de hoeken van de klas en in groepjes werken aan de activiteit van de dag.

Om 10u15 is het tijd voor het fruit- en drankmoment, een toiletbezoek en de speeltijd.

Na de speeltijd werken en spelen we verder in de klas tot aan de middag.
En na de middag starten we terug met een gezamenlijke activiteit zoals een spel rond wiskunde, taal of beweging gevolgd door werken en spelen in de hoeken, een koek-en drankmoment en een toiletbezoek.

Uiteindelijk ruimen we de klas samen op na de laatste speeltijd en dan kunnen de peuters nog genieten van een verhaal, poppenspel, muzikaal moment of zintuiglijk spel.

Als de school eindigt, mogen ze thuis samen met mama en papa verder spelen…